Wat is ZaalLokaal

ZaalLokaal is ontstaan als aanvulling op de buurthuizen zoals we die van oudsher kennen. Het concept is gebaseerd op ‘Buurthuis van de Toekomst’: Sportverenigingen, scholen, culturele instellingen en andere organisaties zonder winstoogmerk delen hun accommodaties (medegebruik) en werken samen aan activiteiten voor de samenleving. Dit kan zijn voor buurtbijeenkomsten, cursussen, vergaderingen, sportavonden et cetera. De site is een plek waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

ZaalLokaal is een initiatief van de Gemeente Aalsmeer waarbij de ESA de uitvoerende partij is.